การอนุรักษ์มรดกไทย by แทงบอลออนไลน์

การอนุรักษ์มรดกไทย by แทงบอลออนไลน์

สวัสดีครับ…ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องของบทความ แทงบอลออนไลน์ นี้ ทางเราขอแนะนำเว็บที่เป็นผู้สนับสนุนของเรา ซึ่งเป็นเว็บที่เหมือนกับเว็บแทงบอลทั่ว ๆ ไป ถ้าคุณชื่นชอบการดูบอลหรือการแทงบอลอย่าลืมแวะเวียนเข้ามาชมเว็บของเรากันได้นะครับ

ความหมายของการอนุรักษ์มรดกไทย คือ การดูแลรักษาเอาใจใส่สังคมไทยและมรดกอันล้ำค่าของไทยให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยได้ชัดเจนและเชิดหน้าชูตาให้แก่บ้านเมืองได้ ซึ่งเราควรทะนุบำรุงซ่อมแซมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นั้นให้เป็นมรดกของชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนหรือผู้สนใจทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ

“ยิ้มสยาม” หรือ “สยามเมืองยิ้ม” คนทั่วโลกต่างตั้งฉายาให้ด้วยความชื่นชม เพราะประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา มีความเอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีคุณธรรมพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมและด้านจิตใจ โดย แทงบอลออนไลน์ ยึดหลักศีล 5 ข้อ ดังนี้

  • ศีลข้อแรก ปาณาติปาตา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ.  การละเว้นจากการฆ่าหรือทำลายสัตว์ที่มีชีวิต  เว้นจาการเบียดเบียนกันและกัน  เว้นจากการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทางกาย  มีเมตตาให้แก่กัน
  • ศีลข้อที่สอง อทินนาทานา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ.  การละเว้นจากการลักทรัพย์หรือขโมยของของผู้อื่น  ซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ
  • ศีลข้อที่สาม กาเมสุมิจฉาจารา  เวระมณี  สิแขาปะทัง  สมาทิยามิ.  การละเว้นจากการประพฤติล่วงละเมิดในคู่ครองคนอื่น หรือคนที่มิใช้คู่ครองของตนเอง  ทั้งชายและหญิง  สำรวมในกามคุณ  ๕  ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับกิเลสตัณหา
  • ศีลข้อที่สี่ มุสาวาทา  เวระมณี  สิกขาปะทัง  สมาทิยามิ.  การละเว้นจากการพูดโกหก พูดคำหยาบ  พูดส่อเสียด  พูดเพ้อเจ้อ  พูดไร้สาระไร้แก่นสาร  เป็นคนมีสัจจะและพูดคุยกันด้วยความจริงใจ
  • ศีลข้อที่ห้า สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สมาทิยามิ.  การละเว้นจากการดื่มสุรายาเมา  หรือสิ่งเสพย์ติดทั้งปวง  มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเสมอ

นอกจากนี้ยังมีมรดกไทยด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม  การแต่งกาย  การไหว้ ฯลฯ  ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของไทยต่อไป

ปิดท้ายบทความนี้ขอฝากกันอีกครั้งนึง อย่าลืมนะครับเว็บผู้สนับสนุนของเรา sbobet เว็บ แทงบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุดในเอเชีย …ขอบคุณครับ ^_^

Comments Off

Filed under มรดกไทย